ЗДО №7, ЗДО №7 "Ромашка" м. Хмільника, Хмільник
Вінницька область, Хмільницький район

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Звіт директора ЗДО №7 «Ромашка»
Касинюк Майї  Анатоліївни
перед колективом та громадськістю
за 2020-2021 н.р.

11.06.2021.

МЕТА: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.
 ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ: 
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. 
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Шановні колеги та батьки дітей ЗДО №7!

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність завідувача на посаді.
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навальний заклад, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість звітуватися перед Вами, про свою діяльність, як керівникаЗДО №7.
       Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор ЗДО.
Як керівник, у своїй діяльності  я керуюсь:
Нормативно-законодавчими актами УКРАЇНИ
- Конституції України, - Закону України «Про освіту», - Закону України «Про дошкільну освіту», - «Положення про дошкільний навчальний заклад», « «Національна доктрина розвитку освіти» Закону України «Про охорону праці»
Конвенція ООН про права дитини, » Закону України «Про охорону дитинства»

Державні програми за якими будується навчально-виховний процес.
 «Базового компоненту дошкільної освіти» .Програма виховання і навчання  «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» .

Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
Головною метою дошкільного закладу є: збереження та  зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення реального права на здобуття дошкільної освіти створення умов для їх фізичного,розумового, духовного розвитку.


Загальна характеристика ЗДО

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7 комбінованого типу« Ромашка» м. Хмільника

Форма власності – комунальна, підпорядкований управлінню освіти Хмільницької міської ради 

Дошкільний заклад функціонує з 1986 року.
Проектна потужність - 160 місць.
 
 Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:30 до 18:00
 Функціонує – 7 груп, 

 
 Групи ясельного віку (2-3 р.н.):1 групи;
 Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.н.): 2 групи;
 Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.н.): 1 група;
 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.н.): 2 групи;

логопедична група (4-6 р) - 1 група.

 Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі:
-заяв батьків, 
-медичної довідки про стан здоров’я дитини,
 -ксерокопії свідоцтва про народження дитини.
Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і
закінчується 31 травня наступного року.  
З 1 червня по 31 серпня оздоровчий період .
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного
плану, який складається на навчальний рік  та період оздоровлення
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу затверджується директором закладу.

Кадрове забезпечення

      Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 39 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 17 осіб. Дитячий садок  укомплектований педагогічними кадрами та техперсоналом. 
-завідувач, 
-вихователь-методист,
- вихователі - 13, 
-музичні керівники - 1, 
-інструктор з фізкультури - 1.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.
У 2020 -2021 році колектив закладу працював творчо і відповідально.
Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи,заохочую творчі пошуки,дослідно-експерементальну, інноваційну роботу педагогів.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень  педагогів, емоційний комфорт, психологічна сумісність.

       

Під час педагогічних рад,семінарів, використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії,ділові ігри,вправи. Проведення відкритих занять  стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань,що висвітлюються,пошуку нестандартних,цікавих рішень,а також сприяло збільшенню самооцінки.

                   

Вихователь-методист Юстименко Л.Л. протягом року надавала допомогу вихователям у складанні планів роботи з різних розділів освітньої програми для дітей 
« Українське дошкілля»,підвищенні рівня самоосвіти, в веденні документації згідно номенклатури.

                                     

Протягом  навчального року садочок співпрацював з ІРЦ. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру надавали консультацію та методичну допомогу  вихователям асистенту вихователя з питань організації інклюзивного навчання . Проводились заняття з дітьми з особливими потребами.

                                     

Постійно  в садочку проводиться робота з батьками:  Цікавими є «Ігри з батьками» «Родинні свята»,новорічні, батьки прймали участь в різних виставках: «Осінній вернісаж»,  «Сімейне дерево»,»Моя Матуся найкраща»
« Великодне диво». В садочку проходить багато свят.

                                          

Традиційно в садочку проводяться  різні святкові ранки: свято мами; свято Миколая;Новорічне свято; музичні заняття. Муз.керівник В.Л. Гуменюк прививає любов до танцю,співу,розиває музично-естетичний смак, розвиває творчі здібності у дітей володіючи теорією і методикою педагогічного процесу.

                                             

Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей інструктор з фізкультури  Фесюк Г.П.   проводив фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечуючи достатню  рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичної культури. Організовуючи, педагог враховує стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід.       Фікультурно-оздоровча робота спрямована на використання   таких форм: ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартовуючи процедури. Ранкова гімнастика проводилась щоденно відповідно до режиму дня ( при сприятливих погодних умовах – на вулиці, у холодну пору – у групових приміщеннях).  Проводились -спортивні розваги, День здоров’я.

В оздоровчий період проводиться загартування водою, повітрям, сонцем; педагоги застосовують ходіння дітьми босоніж по траві, вологому піску. 

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати,як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності.   
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати  простір,виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно оновлюють, осучаснюють оснащення осередків розвитку: ігрові куточки, самостійної художньої діяльності, книги,природи,розвиваючих ігор, 
мовно-театральні.

Харчування
Організація харчування дітей у ДНЗ № 7 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів. 
Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно,  денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичним працівником, вивішувалися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку  та в інформаційних куточках кожної  групи.
 Щоденно здійснювався контроль за організацією харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, дотриманням санітарно гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв  з боку завідувача, ст.медсестри Т.В.Смірнової.

                                           

                              

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування, зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

 

   Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.  

З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовують ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.  Діти  знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі. 

У дошкільних групах є куточки чергових.

                                                        

Питання організації харчування вихованців тримаю на особливому контролі. Постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводжу індивідуальні бесіди, видаю накази та виношу розгляд питання про харчування на наради при директору.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. 

Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне зважування порції  та залишків продуктів.

Адміністрація постійно контролює якість страв. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби, ведеться необхідна документація. Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість.Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Завідувач з господарчої роботи Морозюк О.В. веде щоденний  котроль за продуктами , які надходять .Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. 

Стан матеріально–технічного забезпечення харчоблоку, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання,посуд.

Батьківська плата за харчування.

     Вартість меню обчислюється щоденно. Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день. 

Оплата за харчування здійснюється згідно затверджених грошових норм харчування на підставі рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 21.01.2021року № 60«Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей в комунальних закладах дошкільних освіти Хмільницької міської територіальної громади  на 2021рік»,  та наказу управління освіти № 9 від 25.01.2021р.– 20.33 грн., 

Звільнені від сплати за  харчування: 

Соціальний паспорт у 2020-2021н.р. виглядає наступним чином:

1.Діти,які залишились без піклування батьків-1

2. Малозабезпечені-2дітей

На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою організації повноцінного, якісного  харчування вихованців в ЗДО №7, було проведено аналіз харчування дітей за перший  квартал 2020 року, який виявив наступне

Виконання натуральних норм продуктів харчування  95%показав наступне:

Продукти

Виконання норм %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хліб

100

Крупи

106/112

Цукор

95/98

Борошно

110/114

Картопля

100/102

Олія

98/100

Сухофрукти

40%

Масло вершкове

100/100

Сметана

65/70

Сир твердий

84%

М’ясо

98/102%

Яйце

73/68

Риба

70/60

Овочі

70/72

Молоко

70/60

Сир м’який

40/48

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

         Медичний кабінет для роботи майже укомплектований всім необхідним. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів. Медична сестра закладу  Смірнова Т.В.здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, антропометричні вимірювання проводить  результати заносяться у журнал антропометрії.

                                                                              

Проведений аналіз захворюваності дітей за 1 квартал 2021року показав, що рівень захворюваності дітей у дошкільному навчальному закладі  порівняно з рівнем захворюваності за 4 квартал 2020 року зменшився.

На даний час діти віком з 3років до 6років можуть вживати кислородні коктелі звичайно тільки за згодою батьків.   Курс: 10 сеансів.Періодичність: 4 курсу протягом навчального року з перервами між курсами не менше 1 місяця. Це теж дасть свій результат.

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців. 
           Для забезпечення цих вимог у ЗДО створені необхідні умови, а саме: постійно проводилась інструктивно- роз'яснювальна робота з персоналом. Кожен працівник під особистий підпис  ознайомлюється з інструкцією щодо дотримання норм та вимог техніки безпеки, посадових обов’язків. Адміністрація ЗДО проводила роботу із забезпечення в  ЗДО норм охорони праці, протипожежної безпеки. 
        Неможливо не відмітити участь закладу у проведенні тижнів з безпеки життєдіяльності дітей , екологічного тижня, Дня ЦЗ, тижнів Дорожнього руху. Крім цілої низки заходів навчального спрямування, на практиці був відпрацьований порядок дій за сигналом «Увага всім». 
Персонал ЗДО продемонстрував порядок проведення евакуації вихованців з приміщення.  

Загальний стан території та майданчиків. 

   На території закладу функціонує 7  ігрових майданчиків  з тіньовими навісами.
  Територія нашого садочка доглянута та використовується стовідсотково. Також функціонує спортивний майданчик. Оснащення цих територій  відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам.На ігрових майданчиках є пісочниці, гойдалки, столи, лави, драбини для лазіння.
     Обладнання та оформлення спортивного майданчика забезпечують умови для проведення з дітьми ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих ігор, спортивних свят. На майданчику встановлено конструкції для лазіння, вкопані шини.
Територія закладу добре озеленена. Квіти квітнуть починаючи з квітня місяця. Висаджені декоративні дерева, розбито квітники. Є куточок лісу, лугу, де вихователі організовують спостереження за рослинами. На території закладу виділено  місце для висадки і догляду за городніми культурами.  Працівники дошкільного закладу  кожного року висаджують квіти, кущі, дерева  із теплом і любовю їх доглядають .

                    

Робота по зміцненню матеріальної технічної бази 
Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується
Групові приміщення повністю забезпечені меблями,спальні кімнати,роздягальні.
Предметно-ігрове середовище приміщень організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям,санітарним,функціональним та естетичним вимогам.

За 2020-2021 навчальний рік в ЗДО за допомогою бюджетних коштів була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу:

За бюджетні кошти було придбано:
Ноутбук 1шт. – 14.656
Миючі засоби – 9.679
Канцелярські товари – 2.647.35
Меблі – 66.653
Будівельні матеріали – 27.347

Лінолеум/ламінат -39.302

Інвентар -21.150

Світло - 7.781

Дез.засоби - 28.170
За батьківські кошти було придбано
ГР.«Казка » « Бджілка», « Віночок»
Постелено лінолеум -6 тис.
Постелено ламінат у муз.залі  7 тис.


ПІДСУМКИ
        Підводячи підсумки минулого навчального року можна впевнено стверджувати, що адміністрація закладу організовувала  безпечні  умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.
        Робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.
         Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконувались. 
      Тому хочеться подякувати усім:  працівникам ЗДО, батькам за спільну допомогу у роботі закладу і закликати усіх: "Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування, аби забезпечити їм щасливе майбутнє.

Логін: *

Пароль: *